Realita porozumění

“Kdokoli by si zamanul, že bude jediný soudcem Pravdy a Moudrosti, tomu boží smích převrhne plavidlo.“    [Albert Einstein] „Opravdovým zdrojem poznání je omyl.“ [Karel Čapek]   Filosof Blaise Pascal v Myšlenkách napsal, že nejjistější vlastností lidské existence je...

Mysterium Musicus

“In all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order”          [Carl Gustav Jung] Growing popularity of techno music understandably creates a question what is about this “technoculture” – as it calls itself – so attractive that it fascinates people...

Léčba závislosti v USA

“Ó vzdalte se nezasvěcenci a vyjdete odevšad z háje! Ty jen se na cestu dej, však meč svůj vytrhni z pochvy, teď je chrabrosti třeba, o Aenee, pevného ducha! Bohové, vládnoucí duším a Stínové navěky němí, Chaose, Flegethonte, a prostory mlčící v temnu, dovolte slyšené...

Archetyp (dodatek)

“Když jsem byl zabrán v předběžných přípravách na mou knihu Wandlungen und Symbole der Libido, četl jsem o skrýši kamenů duši??  poblíž Arlesheimu a také o australských Churiganech. Najednou jsem si uvědomil, že jsem měl zcela jasný obraz takového kamene, ačkoli...