Temné náboženství, aneb, když z náboženství hrabe

1 část: Náboženství “Jungovská psychologie přichází s radikálním tvrzením, že psychoterapie je ve své podstatě duchovní disciplínou. Zdůvodnění této myšlenky je takové, že psýché se neskládá pouze z osobního obsahu; naopak platí, že lidské vědomí je celistvě spojeno s...