Friedrich Nietzsche

“In some remote corner of the universe, poured out and glittering among innumerable solar systems, there once was a star on which clever animals invented knowledge.” Friedrich Nietzsche was born 15 October 1844 – 25 August 56 years later. Nietzsche grew up in the town...

Koronavirus: Boží, nebo ďáblův dar?

Eva Bobůrková Svět zachvátila pandemie covid-19. A zastihla lidstvo nepřipravené, přes všechny zkušenosti v minulosti. Co se děje se společností, s každým člověkem v této zvláštní době? „Od malého viru přicházejí velké otázky,“ zamýšlí se Vladislav Šolc, psycholog a...

Ode to COVID-19

Sit Covid bonus aut malus: quaestiō Oh, you mighty and yet invisible, you weightless and yet so powerful. You oh came to gently remind us all that there’s no one who can control your will. Your gentle yet deathly stroke became the mankind’s school, Teaching us all how...