Temné náboženství fundamentalizmus a extremizmus z pohledu jungovské psychologie

Vladislav Šolc

Jungovský analytik, psychoterapeut, supervizor, filozof, lektor & spisovatel. Vystudoval klinickou psychologii na FF UK v Praze a Instutut C. G. Junga v Chicagu. Od roku 2005 ůsobí v USA.

DNE 19. 9. 2015 v PRAZE 10:00 – 13:00

Přihlášky zasílejte na adresu: TherapyVlado@gmail.com