Publications

Dark Religion: Fundamentalism From The Perspective of Jungian Psychology

Jungian analysts Vlado Šolc and George Didier set out to explore the psychological dynamics and causes of religious fundamentalism and fanaticism. The book offers an in-depth-psychological analysis of what happens when a person becomes possessed by the unconscious energies of the Self...
Buy Now

Demokracie a individuace ve věku konspiračních teorií

- Články a rozhovory Otevřenost a nepředpojatost Vladislava Šolce jsou neoddělitelnou součástí naturelu, což je cítit i v otevřenosti vůči různorodosti témat, nad kterými se zamýšlí...
Buy Now

Archetyp otce

Autor tvořivě uplatňuje principy metody a teorie analytické psychologie nejen jako zkušený badatel, ale i jako nadaný esejista, který je s to přesně v pravou chvíli dosadit za abstraktní výklad ještě ilustrující živou metaforu. Současně ukazuje, že analytická psychologie zabírá nejen tradiční mýtická témata související s ezoterní dimenzí lidského bytí, nejen archetypy promítnuté do prastarých mýtů, ale i archetypy přítomnosti, uplatňující....
Buy Now

Ve jménu Boha

Jungova myšlenka individuace jako procesu morální evoluce je myšlenkou navýsost duchovní. Nejde tady už o dokonalého a odtažitého Boha, který shůry shlíží na člověka v jeho marném a hříšném úsilí stát se dobrým, ale o zaníceného a stále se vyvíjejícího Boha, jehož vědomí závisí výhradně na lidském vědomí. Jung zde nemluvil o Bohu ‚tam venku‘, ale o samotném kolektivním nevědomém bytí....
Buy Now

Psýché Matrix Realita

Hledání dimenzí reality očima psychologa je také jedinečnou učebnicí vývojové psychologie. Autor v ní netradiční formou ukazuje, co je to duševní vývoj a jaké je nebezpečí, když vývoj ustrne. Tyto problémy Vladislav pojímá z pohledu analytické (jungovské) psychologie, oboru, ve kterém je odborníkem...
Buy Now

All publications, conferences and lectures

Congresses

• V European Congress of Analytical Psychology, Berlin, Germany, 2021
• XXI International Congress for Analytical Psychology, Vienna, Austria, 2020
• Art and Psyche Conference IV: The Illuminated Imagination, S.B., CA, 2019
• IV European Congress of Analytical Psychology, Avignon, France, 2018
• JSSS Conference, Washington D.C., 2017
• Conference of the IAAP, Kyoto University, Japan, 2016
• 4th Joint Conference of the IAAP and the IAJS, Yale University, CT, 2015
• VI. konference ČSAP a I. konference ČIAP – ČSAP, Prague, 2023
© Copyright 2023. All rights reserved Róbert Blažek - Web Development & Design