Publications

Publications by Vlado Šolc Arrange a meeting
Dark Religion

Demokracie a individuace ve věku konspiračních teorií - Články a rozhovory

Otevřenost a nepředpojatost Vladislava Šolce jsou neoddělitelnou součástí naturelu, což je cítit i v otevřenosti vůči různorodosti témat, nad kterými se zamýšlí.

Archetyp otce

Archetyp otce

Autor tvořivě uplatňuje principy metody a teorie analytické psychologie nejen jako zkušený badatel, ale i jako nadaný esejista…

Ve jménu Boha

Ve jménu Boha

Jungova myšlenka individuace jako procesu morální evoluce je myšlenkou navýsost duchovní. Nejde tady už o dokonalého a odtažitého Boha, který shůry shlíží na člověka…

Psýché Matrix Realita

Psýché Matrix Realita

Hledání dimenzí reality očima psychologa je také jedinečnou učebnicí vývojové psychologie…

Občanská nauka pro střední odborná učiliště

Občanská nauka pro střední odborná učiliště

Učebnice Občanská nauka pro SOU obsahuje v jednom díle veškeré učivo předepsané nejnovějšími osnovami pro občanskou nauku SOU…

Občanská nauka pro střední odborné školy

Občanská nauka pro střední odborné školy

Tato učebnice je alternativa k třídílné řadě M.Valenty. Obsahuje v jednom díle veškeré učivo předepsané nejnovějšími osnovami pro občanskou nauku SOŠ…

Portrét Vladislav Šolc

Portrét Vladislav Šolc

Diplomovaný jungovský analytik,klinický psycholog a psychoterapeut. Vystudoval klinickou psychologii na FF UK v Praze a Institut C. G. Junga v Chicagu…

Publications:

Dark Religion, Conspiracism, and The Religious Instinct with Jungian Analyst Vladislav Šolc, November, 2022, Pretoria, SA

– Vasectomy from the Psychological Perspective, Kondice, Prague, CZ, 2022

– Conspiracy Theories and an Unconscious Suffering, Psychology Today, Prague, October, 2022, CZ

– Dose of Depth Self-Reflection in a Time of Conspiracy Theories: A Conversation with Vlado Solc, FL, 2022

– Solc, Vladislav, “Review: Religious but not Religious,” Culture & Psyche, San Francisco, November, 2021

– Vladislav Šolc, Demokracie a individuace ve věku, konspiračních teorií, Články a rozhovory, Amazon, 2020
Solc, Vladislav “COVID-19: God’s or Devil’s Gift”, Vesmir, Prague. April/2020
– Solc, Vladislav “COVID-19: God’s or Devil’s Gift”, Jungian Institute of Chicago, Prague. April/2020
Conspiracies, Archetypes and Propaganda, Jung Journal: Culture & Psyche, San Francisco, December, 2019
– Solc, Vladislav, “When Darkness Gives Way to Light,” Vesmir, Prague, May/2018
– Solc, Vladislav, “Ways of Asking Questions in Therapy,” Almanach Klubu priateľov C. G. Junga na Slovensku, Poprad,   Slovakia, October, 2017
Solc, Vladislav “Procitnout z deprese”, Psychologie CZ, Prague. March/2020
– Solc, Vladislav “Donald Trump in the mirror”, Psychologie CZ, Prague. August/2016
– Solc, Vladislav “Donald Trump in the mirror”, Vesmir, Prague. September/2016
– Solc, Vladislav, “Conspiracy Theories are Defensive Constructs; An Interview with Vlado Solc,” Dingir, Prague, June, 2016.
Solc, Vladislav “Where are Conspiracy Theories Born”, Vesmir, Prague. April/2016
– Solc, Vladislav, co-author; “Conspiracy Theories”, MF Dnes, Vikend, Czech republic, Prague, February/2016
Solc, Vladislav. “Muslimové v Evropě. Jak dál?”, Psychologie Dnes, Czech republic, Prague, January, 2016
– Solc, Vladislav “We Fear Darkness. And Immigrants.”, Vesmir, Prague. October/2015
Solc, Vladislav, George Didier; “Dark Religion. Fanaticism from perspective of Jungian Psychology,” 2018, Chiron Publications.
Solc, Vladislav “When Religion Makes us Crazy”, Psychologie.cz, Prague. August/2015
– Solc, Vladislav “In the Name of God. Fanaticism from perspective of Jungian Psychology”, Triton, Prague. 2014
– Solc, Vladislav “The War of Opinions – Continuation of Dialogue”, Vesmir, Prague. December/2014
Solc, Vladislav “Russian Ukrainian Conflict, A psychoanalytic Perspective”, iDnes, Prague. October/2014
– Solc, Vladislav “The War of Opinions”, Vesmir, Prague. October/2014
Solc, Vladislav “Interview, Part 1”, Slovak Radio, Bratislava. May/2014
Solc, Vladislav “Interview, Part 2”, Slovak Radio, Bratislava. May/2014
Solc, Vladislav “Sometimes I have to be Bad”, MF Dnes, Prague. October/2013
– Solc, Vladislav. “Tea Party Phenomenon”, Kavarna, MF Dnes, Czech republic, Prague, January, 2011
– Solc, Vladislav. “Religious Fanaticism from the Depth-Psychological Perspective”, Triton, Czech republic, Prague, February/2013
Solc, Vladislav “The Red Book: An Interview with Sonu Shamdasani”, Psychology Today, Prague, November, 2010
Solc, Vladislav “Nationalism versus Patriotism”, MF Dnes, Prague. April/2010
– Solc, Vladislav. “The Simpsons Phenomena”, MF Dnes. December/2007
Solc, Vladislav. “Archetype of Elections”, MF Dnes. March/2008
Solc, Vladislav “Gambling in Czech Republic”, Ekonom,Prague, 2009
Solc, Vladislav “Smoking Problem in Czech Republic”, Ekonom,Prague, 2009
– Solc, Vladislav “The Father Archetype”, Triton,Prague, 2009 (purchase book here: The Father Archetype)
Solc, Vladislav “Psyche Matrix Reality”, Amos, Psychological dimension of reality through Jungian view, 2007
Solc, Vladislav. “Archetype of Elections”, Psychologie dnes. March/2008
– Solc, Vladislav. “Psychological Dimensions of Halloween”, Psychologie dnes. February/2008
Solc, Vladislav. “Hero Archetype in American Psyche”, Psychologie dnes. January/2008
– Solc, Vladislav. “The Simpsons Phenomena”, Psychologie dnes. December/2007
Solc, Vladislav. “Concept of Psychotherapy according to Edward Edinger” Psychotherapy. December/2007
– Solc, Vladislav. “Therapy of Addiction in United States”, Psychologie dnes. December/2006
– Solc, Vladislav. Chapter of Psychology, Social sciences for vocational high schools in Czech Republic. SPN publishing company. Print. Sep/2003
– Solc, Vladislav. Chapter of Psychology, Social sciences for vocational training institutions in Czech Republic. SPN publishing company. Print. Sep/2003
Solc, Vladislav. “Solc, Vladislav. “Why we borrow”. Psychologie dnes. February/2007
– Solc, Vladislav. “Reality of Understanding”. Psychologie dnes. May/2003
– Solc, Vladislav. “The Blue Sky Above Us”. Psychologie dnes. Jan/2003
Solc, Vladislav. “Techno-parties”. Psychologie dnes. Jan/2002
Solc, Vladislav. “Meciar Phenomenon”. Psychologie dnes (Psychology Today). Oct/2001

Congresses/Conferences/Lectures:

– The Relationship between the Ego and the Self, IL, Chicago, April, 2023

– Dark Religion and Eclipse of the Mind, Columbus, OH, April, 2023

– Dark Religion: The Psychological Roots of Fundamentalism and Conspiracism, JUNG ARCHADEMY, June 4 & 11, 2022

Dark Religion, Fundamentalism from the Jungian Perspective, Cincinnati, OH, April, 30, 2022 

– Conspiracies, Propaganda and Dark Religion, Minnesota, Minneapolis, MJA, October, 2022

– Questions and Practice in Jungian Analysis, V. European Congress in Analytical Psychology, Berlin, GE, 2021

Treatment of Depression and Suicidality, 4 week series. Prague/Bratislava, CR/SK, February, 2021

– Dark Religion and Conspiracy Theories, Inter-Regional Society of Jungian Analysts, October, 2020
– Major Psychoanalytic Theories – Freud, ATP, C.G.Jung Institute Chicago, September, 2020
Relationship between the ego and the Self, Chicago, Illinois, JPP/JSP, May, 2020
Spirituality or Religion? A Jungian Perspective, Minnesota, Minneapolis, MJA, October, 2020
– Depression, Treatment of Depression, Suicidal Crisis Prevention, Jungian Institute of Czech Republic, Prague, February, 2020
– Depression and Anxiety, Treatment of Depression, Suicidal Crisis Prevention, Jungian Institute of Slovakia, Poprad, September, 2019
– The Self in Art of Martina Solcova, Art and Psyche Conference IV, Santa Barbara, CA, April, 2019
– Religious Phenomena of Inflations from the Perspective of Jungian Psychology; Congress of International Association of Analytical Psychology, IAAP, Vienna, Austria, Europe, 2019
Conspiracies, Archetypes and Propaganda; Cincinnati, Friends of Jung, April, 2020
– Conspiracies, Archetypes and Propaganda; IV European Congress of Analytical Psychology, IAAP, Avignon, France, 2018
– Archetypes and Conspiracies, JSSS Conference, Washington D.C., USA, 2017
– Theocalypsis, Religious Fundamentalism from Perspective of Jungian Psychology, 4th Joint Conference of the IAAP and the IAJS, Yale University, CT, USA, 2015.
– Dark Religion: Fundamentalism from Perspective of Analytical Psychology, Conference of the IAAP, Kyoto University, Japan, 2016.
– Depression and Anxiety, Descent to Underworld, Slovakia, Poprad, 2019
Dark Religion: Fundamentalism from Perspective of Analytical Psychology, C. G. Jung Center, Denver, CO, November, 2019.
Depth Psychological Dynamics of Dark Religion and Conspiracism, Friends of Jung, IN, Indianapolis, June, 2019
– DEPTH-PSYCHOLOGICAL DYNAMICS OF DARK RELIGION AND CONSPIRACISM, C. G. Jung Institute of Chicago, January, 2019
Training Weekend, Slovak Jungian Society, April, 2018, Poprad, Slovakia
– 2018 – 2019, Root Awakenings, Program Series, Depth-Psychological  Roots of Conspiracy Theories, Chicago, February, 2019
– Depth-Psychological Dynamics between the ego and the Self, Chicago, May, 2019
– Fundamentalism from the Perspective of Analytical Psychology, St. Louis, Missouri, Jungian Society, March, 2018
– Theocalypsis, Archetypal Dynamics of Dark Religion, December, 2017, C.G.Jung Institute of Chicago
– Dark Religion, Fanaticism: A Psychological Perspective; The Elm Grove School for Lifelong Learning, WI, Sep-October, 2017
– Carl Jung, his Life and Philosophy, Jungian Institute of Slovakia, Poprad, March, 2017
– TERROR & THE SOUL: FACING FEAR OF THE OTHER, Fundamentalism from a Jungian Perspective, 2016
– Demeter and Persephone, Descend to the Underworld, C. G. Jung Institute of Chicago, 2016
– Problems of Western World, Psychologie.cz, Prague, 2015
– Dark Religion. Fundamentalism from Jungian perspective, Prague, 2015
– Jungian Typology, Philosophical Perspectives, Jyvaskyla University, Finland
– Introduction to Synchronicity; Jyvaskyla University, Finland
– Jungian Typology in Philosophy, Charles University, Prague, CR
– Power of the Dream, JCC, Milwaukee, WI, USA
– Depression and the Body, Good Hope Rd. Clinic, Glendale, WI, USA
– Psychosomatic Aspects of Depression, SCC, Sheboygan, WI, USA
– Treating Chronic Grief, Aurora Psychiatric Hospital, Wauwatosa, WI, USA
– Three “Why” in Psychotherapy, Psychologie.cz, Prague, CR