Mysterium Musicus

“In all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order”          [Carl Gustav Jung] Growing popularity of techno music understandably creates a question what is about this “technoculture” – as it calls itself – so attractive that it fascinates people...

Léčba závislosti v USA

“Ó vzdalte se nezasvěcenci a vyjdete odevšad z háje! Ty jen se na cestu dej, však meč svůj vytrhni z pochvy, teď je chrabrosti třeba, o Aenee, pevného ducha! Bohové, vládnoucí duším a Stínové navěky němí, Chaose, Flegethonte, a prostory mlčící v temnu, dovolte slyšené...

Archetyp (dodatek)

“Když jsem byl zabrán v předběžných přípravách na mou knihu Wandlungen und Symbole der Libido, četl jsem o skrýši kamenů duši??  poblíž Arlesheimu a také o australských Churiganech. Najednou jsem si uvědomil, že jsem měl zcela jasný obraz takového kamene, ačkoli...

Archetyp otce (a jeho vztah k otcovskému komplexu)

„Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: ‚Budiž světlo!‘ A bylo světlo.4  Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den...

Odvrácená tvář amerického hrdiny

Odvrácená tvář amerického hrdiny[1] “…Sweetheart sweetheart are you fast asleep? Good. ‘Cause that’s the only time that I can really speak to you. And there is something that I’ve locked away A memory that is too painful To withstand the light of...