Realita porozumění

“Kdokoli by si zamanul, že bude jediný soudcem Pravdy a Moudrosti, tomu boží smích převrhne plavidlo.“    [Albert Einstein] „Opravdovým zdrojem poznání je omyl.“ [Karel Čapek]   Filosof Blaise Pascal v Myšlenkách napsal, že nejjistější vlastností lidské existence je...