Demokracie a individuace ve věku konspiračních teorií Články a rozhovory

Predhovor
Svet visí na tenkej niti a tou niťou je ľudská psychika, preto je nad všetko ostatné nutné sa ňou neustále zaoberať.“[1] C.G. Jung

Svet dnešných čias mení svoju tvár rýchlym tempom a pokiaľ sa  človek nechce uspokojiť s polohou pasívne prežívajúceho a snaží sa  porozumieť súčasnému dianiu, potom stojí pred náročnou úlohou. Tejto úlohy  so vo svojom výbere esejí  zhostil jungovský analytik Vlado Šolc.  Vlado Šolc  pôvodom zo Slovenska si našiel svoj nový domov v USA. Detstvo prežil na východnom Slovensku a slovanská vrelosť, otvorenosť a nepredpojatosť sú neoddeliteľnou súčasťou jeho naturelu. Cítiť to aj v otvorenosti voči rôznorodosti tém nad ktorými sa zamýšľa.  Vyštudoval psychológiu na Karlovej univerzite v Prahe a akreditované vzdelanie v analytickej psychológii zavŕšil v USA. V súčasnosti pôsobí  ako diplomovaný jungovský analytik vo Wisconsine.  Odborne pôsobí aj ako supervízor, konzultant, lektor a je autorom viacerých hĺbinne psychologicky orientovaných kníh, väčšina z nich vyšla aj na Slovensku. V jednom zo svojich rozhovorov tvrdí že si ho „Jung našiel“  a tak  spolu s ním optikou  jungovskej psychológie nám vo svojej knihe odkrýva tajomstvá nevedomých hybných síl vzpínajúcich sa  v duši človeka.  Rozkročený medzi dvoma kontinentmi –  vybavený  jedinečným  spôsobom k  reflektovaniu znepokojivých udalostí, ktoré hýbu svetom, pobáda čitateľa k hlbšiemu zamysleniu sa nad zákonitosťami nevedomých procesov v psyché. Síl, ktoré si nachádzajú svoje vyjadrenie aj na úrovni celospoločenských hnutí, akými sú napríklad konšpiračné teórie a fenomén fundamentalizmu. Šolc prichádza s optimistickým východiskom z bludného labyrintu – prijatie a integrovanie vlastného „tieňa“  poskytuje jedinečnú šancu .  „Šancu ubrániť sa mase má výhradne ten, kto je vnútorne organizovaný aspoň do takej miery nakoľko je organizovaná masa samotná.“  Zaujímavá je jeho ponímanie  paralely medzi vývojových krokmi na osobnej  úrovni  a   autokratickým a demokratickým režimom na kolektívnej úrovni.

     Premýšľavého čitateľa zbierka Šolcových esejí iste uspokojí.
C.G. Jung- jeden z najzaujímavejších a najvplyvnejších mysliteľov 20 storočia – švajčiarsky lekár, psychiater, zakladateľ hlbinnej psychológie. Svojim obrovským záberom vzdelania v oblasti histórie, filozofie, svetových náboženstiev, mytológie, ľudového folklóru  sa zaradil k renesančným vzdelancom. Základnou platformou jeho odborných téz bola klasická psychoanalýza, ktorú však po tom ako formuloval koncept kolektívneho nevedomia opustil a rozšíril koncept osobného nevedomia o kolektívny a duchovný rozmer. Komplexnosť Jungovho diela je zarážajúca a disponuje interdisciplinárnym presahom. Jungove myšlienky svojim inovatívnym  potenciálom boli a sú lákavou alternatívou voči redukcionistickým konceptom. Až do neskorého veku bol Jung neúnavným pozorovateľom zákonitostí ľudskej psychiky. Jeho dielo nás udivuje svojou komplexnosťou, integritou, rozsahom a hĺbkou.
                       Jana Bryová, 16ho júna, 2020, Poprad
[1] "A Matter of Heart" Interview s Carlom Jungom (1986).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2023. All rights reserved Róbert Blažek - Web Development & Design