Vladislav Šolc: Ve jménu Boha (Fanatismus v pojetí hlubinné psychologie)

Ve jménu Boha. Tato
svého druhu ojedinělá kniha českého autora, který dnes
pracuje jako psycholog na univerzitě ve Wisconsinu (USA),
podává nedogmatický náhled směrem k psychologickému
pozadí pohnutek, směřujících k postojům vůči západní
kultuře, kterými jsou vybavováni jedinci, ale i skupiny a
společnost s islámským vyznáním. Kniha původně vyšla
Psychodiagnostika v době utváření multikulturního společenství
v USA a tedy jistým způsobem reaguje na události, které
Spojené státy postihly v poslední době. I přesto si její
obsah zachovává objektivitu pohledu. Pro čtenáře je v
jejím obsahu jistě zajímavé, když zjistí, že mnohé názory,
které vzhledem k archetypální psychologii C. G. Junga
evidujeme mnohdy přeci jen s trochou opatrnosti, jsou v
Šolcově podání logicky navazující a odkazující k nutnosti,
elementární pohnutky k některým způsobům chování
radikálních islamistů chápat v celokulturní ose motivů a
jejich původu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2023. All rights reserved Róbert Blažek - Web Development & Design